13 Δεκέμβριος 2013, 17:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:46

Ποια είναι τα καλύτερα επαγγέλματα για το 2014. Λίστα

  • Αμερική: Ιστοσελίδα ψάχνει και βρίσκει δουλειά σε Ελληνες

Ποια είναι τα καλύτερα επαγγέλματα για το 2014;

Τα καλύτερα επαγγέλματα για το 2014 εντόπισε και ταξινόμησε ο οργανισμός «Economic Modeling Specialists», συγκεντρώνοντας βασικά χαρακτηριστικά αυτών, όπως η αύξηση των θέσεων εργασίας, η συνολική τους ανάπτυξη κατά 7% από το 2010 και το 2013, η αναμενόμενη ανάπτυξή τους το 2014 και το  μεροκάματο.

Η λίστα αναρτήθηκε από το Business Insder και αποκαλύπτει τις 12 δουλειές οι οποίες εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, θα έχουν σημαντική ανάπτυξη και ιδιαίτερα αξιόλογους μισθούς για το 2014:

Προγραμματιστές λογισμικού, εφαρμογών και λογισμικού συστήματος

Τι κάνουν: Σχεδιάζουν προγράμματα υπολογιστών

Συνολικές θέσεις εργασίας το 2013: 1.042,402

Αύξηση και ανάπτυξη από το 2010 έως το 2013: 11%

Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 32,7 ευρώ

Αναλυτές στην έρευνα αγοράς και ειδικοί στο μάρκετινγκ

Τι κάνουν: Μελέτη των συνθηκών της αγοράς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό εύρος

Η συνολική απασχόληση το 2013: 438.095

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσος όρος αποδοχών ανά ώρα: 21,16 ευρώ

Ειδικοί σε εκπαίδευση και ανάπτυξη

Τι κάνουν: Σχεδιασμός προγραμμάτων και διεξαγωγή της κατάρτισης και ανάπτυξης

Η συνολική απασχόληση το 2013: 231.898

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%

Μέσα κέρδη ανά ώρα: 19,7 ευρώ

Αναλυτές χρηματοοικονομικών

Τι κάνουν: Αξιολογούν την απόδοση των αποθεμάτων, τα ομόλογα και άλλα είδη επενδύσεων

Η συνολική απασχόληση το 2013: 247.159

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%

Μέσα κέρδη ανά ώρα: 27,15 ευρώ

Φυσικοθεραπευτές

Τι κάνουν: Βοηθούν ασθενείς οι οποίοι έχουν τραυματισμούς ή ασθενείς που διαχειρίζονται τον πόνο τους

Η συνολική απασχόληση το 2013: 207.132

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 7%

Μέσα ωριαία κέρδη: 27,5 ευρώ

Προγραμματιστές

Τι κάνουν: Δημιουργούν ιστοσελίδες και βοηθούν τις επιχειρήσεις να χτίσουν ένα εμπορικό σήμα

Η συνολική απασχόληση το 2013: 136.921

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 11%

Μέσα ωριαία κέρδη: 20,24 ευρώ

Λογιστές

Τι κάνουν: Ανάλυση και συντονισμός στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η συνολική απασχόληση το 2013: 127.892

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%

Μέσα ωριαία κέρδη: 25,5 ευρώ

Διαχειριστές βάσεων δεδομένων

Τι κάνουν: Χρησιμοποιούν λογισμικό για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν τα δεδομένα, όπως δελτία αποστολής οικονομικών πληροφοριών των πελατών

Η συνολική απασχόληση το 2013: 119.676

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 10%

Μέσα ωριαία κέρδη: 27,18 ευρώ

Οργανωτές συναντήσεων και εκδηλώσεων

Τι κάνουν: Συντονίζουν συναντήσεις και εκδηλώσεις

Η συνολική απασχόληση το 2013: 87.082

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσα ωριαία κέρδη: 16,40 ευρώ

Διερμηνείς και μεταφραστές

Τι κάνουν: Μεταφράζουν πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη

Η συνολική απασχόληση το 2013: 69.887

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 14%

Μέσα ωριαία κέρδη: 16,27 ευρώ

Μηχανικοί πετρελαίου

Τι κάνουν: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθόδων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από κοιτάσματα κάτω από την επιφάνεια της γης

Η συνολική απασχόληση το 2013: 40.733

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 21%

Μέσα ωριαία κέρδη: 46,29 ευρώ

Αναλυτές πληροφοριών ασφάλειας

Τι κάνουν: Σχεδιάζουν την υλοποίηση, την αναβάθμιση ή την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικτύων υπολογιστών και πληροφοριών

Η συνολική απασχόληση το 2013: 75.995

Αύξηση των θέσεων εργασίας 2010-2013: 8%

Μέσα ωριαία κέρδη: 30,26 ευρώ.

Πηγή: zougla.gr