20 Φεβρουάριος 2018, 16:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Φεβρουάριος 2018, 15:18

Ξεκινά το εαρινό εξάμηνο στην Έδρα Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ

  • Υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε αποφοίτους της Έδρας Ποντιακών Σπουδών

Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοίνωσε τα μαθήματα που θα διδαχτούν οι φοιτητές στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Πρόκειται για τα μαθήματα:

  • Θέματα της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής.
  • Η περίοδος των μεταρρυθμίσεων και της ευρωπαϊκής οικονομικής διείσδυσης στον Πόντο (19ος - αρχές 20ού αι.).

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο μεταπτυχιακά μαθήματα ενταγμένα στον δεύτερο κύκλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με επίκεντρο θέματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και θέματα που αφορούν τον Πόντο στον 19ο και τον 20ό αιώνα. Τα παραπάνω μαθήματα ξεκινούν στις 22 Φεβρουαρίου και θα παραδίδονται κάθε Πέμπτη (ώρα 18:30-21:00) στον 1ο όροφο του Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, και από τις 7 Μαρτίου κάθε Τετάρτη (ώρα 11:00-14:00) στον 4ο όροφο του Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

Συνδιδάσκουσα θα είναι η ομότιμη καθηγήτρια Νεοελληνικής Ιστορίας Άρτεμις Ξανθοπούλου-Κυριακού.

Τα μαθήματα προσφέρονται στους φοιτητές του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (ως υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν/ΥΕ ή ελεύθερης επιλογής/ΕΕ) και όλης της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ως ελεύθερη επιλογή/ΕΕ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και οι φοιτητές άλλων τμημάτων/σχολών του ΑΠΘ, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα σπουδών του τμήματός τους.