7 Φεβρουάριος 2018, 20:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 7 Φεβρουάριος 2018, 21:22

Βάση δεδομένων ταυτοποίησης DNA πεσόντων του ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-41

  • Βάση δεδομένων ταυτοποίησης DNA πεσόντων του ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-41

Όπως έγινε γνωστό, από τις 22 Ιανουαρίου 2018 άρχισαν, από την περιοχή Ντράγκοτ (Τεπελένι) Αλβανίας, οι εργα­σίες αναζήτησης, εκταφής, προσδιορισμού της ταυτότητας και ενταφιασμού των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πο­λεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέ­μου 1940-41. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας καθώς και των συμφωνηθέντων στις 20 Δεκεμβρίου 2017 από τη μεικτή ε­πιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει πως η υλοποίηση της διαδικασίας ταυτοποίησης των εντοπιζόμενων οστών, απαιτεί τη λήψη δύο δειγμάτων αίματος από τους ενδιαφερόμενους εν ζωή συγγενείς των πεσόντων και ειδικότερα ενός δείγμα­τος από τη μητρική «γραμμή» και ενός δείγματος από την πατρική «γραμμή», ως εξής:

Από τη μητρική «γραμμή»

  • Από αδελφό/ή του πεσόντα ο οποίος/α να προέρχεται από την ίδια μητέρα.
  • Από παιδί της αδελφής του πεσόντα (ανιψιός-ανιψιά).
  • Από παιδί (αγόρι-κορίτσι) της εξαδέλφης του πεσόντος, της οποίας η μητέρα να είναι αδελφή της μητέρας του πεσόντος.
  • Από παιδί της κόρης της αδελφής του πεσόντος.

Από την πατρική «γραμμή»

  • Από αδελφό του πεσόντος ο οποίος να προέρχεται από τον ίδιο πατέρα.
  • Από υιό του πεσόντος.
  • Από υιό του αδελφού του πεσόντος (ανιψιός).
  • Από εξάδελφο του πεσόντος (υιός του αδελφού του πατέρα του) ή από τον υιό του ως άνω εξαδέλφου του.

Τα δείγματα αίματος απαιτείται να τοποθετηθούν σε σωληνάρια προπυλενίου με αντιπηκτικό παράγοντα EDTA (γενική αίματος) και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται με ενυπόγραφη συγκατάθεση των συγγενών των πεσόντων.

Υπόδειγμα εντύπου παροχής συγκατάθεσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα ΓΕΕΘΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνο 210-7494749 του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών / Κέντρο Μοριακής Βιολογίας (κ. Παν. Μενούνος).

Για την απαιτούμενη αιμοληψία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν αδαπάνως σε στρατιωτικά νοσοκομεία-υγειονομικές μονάδες που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε οιοδήποτε ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη αιμοληψία και τα δείγματα θα αποσταλούν (μέσω courier) στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών / Κέντρο Μοριακής Βιολογίας (Λεωφ. Μεσογείων 138 και Κατεχάκη, ΤΚ 11525). Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα επιβαρυν­θούν το ανάλογο κόστος.

Για τα οστά τα οποία ανευρίσκονται και καθοιονδήποτε τρόπο καθίσταται εφικτή η αναγνώρισή τους, θα ενημερώνονται από την αρμόδια διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ οι συγγενείς/απόγονοι του πεσόντα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 6573274 - 6575020 της αρμόδιας διεύθυνσης του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Β1), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.