31 Ιανουάριος 2018, 15:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 31 Ιανουάριος 2018, 15:00

Ερωτήσεις-απαντήσεις για ένταξη στην πάγια ρύθμιση των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

  • Δημοτική υπάλληλος βρήκε και παρέδωσε τσάντα με 19.000 ευρώ – Εξήρε το ήθος της ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης
    (Φωτ. αρχείου)

Οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων (και σε 24 κατ’ εξαίρεση) των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους στην υποβολή της αίτησης που απαιτείται για την ένταξη στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Οι ερωτήσεις-απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις ρύθμισης Ρ2 (πάγια ρύθμιση) που αφορούν διαφορετικό αριθμό δόσεων;
Στην πάγια ρύθμιση (Ρ2) υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόσεις και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο TAXISnet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της «Ρ2-24 δόσεις» γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις» και υποβάλλετε την αίτηση γι’ αυτές (στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις» εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με την προηγούμενη ρύθμιση). 

Πού πληρώνω τη δόση της ρύθμισής μου;
Η πρώτη δόση πληρώνεται στην Τράπεζα, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο ή δίνοντας πάγια εντολή στην Τράπεζα. Η πάγια εντολή δεν δίνεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησής σας.

Πού μπορώ να βρω την ΤΡΟ;
Από το μενού: Ρυθμίσεις → 2. Προβολή Αίτησης επιλέγουμε «Προβολή Αίτησης». Στα «στοιχεία ρύθμισης» εμφανίζεται η ΤΡΟ. 

Έχω οφειλές σε περισσότερες από μία ΔΟΥ. Πώς θα ρυθμίσω τα χρέη μου;
Για κάθε ΔΟΥ πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση επιλέγοντας τη ΔΟΥ από τη λίστα «Επιλογή ΔΟΥ οφειλής». Σε περίπτωση συγχωνευμένων ΔΟΥ, η ΔΟΥ οφειλής μπορεί να διαφέρει από εκείνη στην οποία απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση. Στη ρύθμιση «Ρ2-24 δόσεις» εμφανίζονται μόνο οι ΔΟΥ στις οποίες υπάρχουν οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Στη ρύθμιση «Ρ2-12 δόσεις» ανοίγοντας τη λίστα «Επιλογή ΔΟΥ οφειλής» εμφανίζει όλες τις ΔΟΥ με τις αντίστοιχες οφειλές. 

Υπέβαλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τριών εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;
Αν δεν γίνει η πληρωμή εντός τριών εργάσιμων ημερών τότε υποβάλλετε νέα αίτηση και πληρώνετε με τη νέα ΤΡΟ εντός τριών εργάσιμων ημερών στην τράπεζα. 

Ενώ έχω υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των τελευταίων 5 ετών και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των τελευταίων 5 ετών καθώς και τις περιοδικές του τρέχοντος έτους, μου εμφανίζει σχετικό μήνυμα και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ρύθμιση.
Σε αυτήν την περίπτωση εκτυπώστε το μήνυμα του TAXISnet και απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.  

Τηρώ τη ρύθμιση των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 ή/και τη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 και συγχρόνως έχω νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15/12/2015. Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμισή μου;
α) Μπορείτε να τις εξοφλήσετε εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. β) Μπορείτε να υπαγάγετε τις νέες οφειλές εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013-Ρ2 με αίτησή σας στο TAXISnet, ενώ ειδικά για τις νέες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο του ΚΦΔ υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν, με αίτησή σας στην αρμόδια ΔΟΥ Δικαστικού, για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης της ρύθμισης. 

Ποιες οφειλές υπάγονται, ενδεικτικά, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013;
Στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ (ενδεικτικά: φόρος εισοδήματος ΦΠ και ΝΠ, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ τρίτων (ΝΠΔΔ κτλ.), εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.