22 Ιανουάριος 2018, 20:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιανουάριος 2018, 19:37

Σε 941,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας

  • Σε 941,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας

Σε 941,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) στη χρήση 2017, έναντι 1.092,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΤτΕ. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 928,5 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου, όπως αναφέρει η ΤτΕ σε σχετική ανακοίνωση. Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.