18 Ιανουάριος 2018, 14:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 18 Ιανουάριος 2018, 14:42

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τις χρήσεις του ρήματος εξαμώνω;

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τη διπλή σημασία της λέξης χάρτωμα; Η απάντηση στο Pontos News

Από το ουσιαστικό έξαμος προέρχεται το «εξαμώνω» που χρησιμοποιούνταν σε Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζούντα και Χαλδία. Ακόμα υπάρχει και ο τύπος ’ξαμώνω που χρησιμοποιούνταν σε Κερασούντα, Κοτύωρα, Τραπεζούντα και Χαλδία. Στον αόριστο είναι εξάμωσα και στην παθητική φωνή εξαμούμαι (αόριστος: εξαμώθα).

Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος στο λεξικό του καταγράφει τρεις διαφορετικές χρήσεις του ρήματος. Χρησιμοποιείται με την έννοια του παίρνω τις διαστάσεις, καταμετρώ, αλλά και μετρώ. Επίσης έχει την έννοια της σύγκρισης μετρήσιμων μεγεθών. Μεταφορικά παίρνει και την έννοια του συναγωνίζομαι (μ’ εξαμούσαι μετ’ εμέν, είναι μια χαρακτηριστική φράση). Τέλος, μπορεί να σημαίνει και «απειλώ εκτείνοντας το χέρι μου».

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.