18 Δεκέμβριος 2017, 16:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 21 Φεβρουάριος 2018, 21:08

Τροπολογία για τους παλιννοστούντες ομογενείς ήρθε στη Βουλή

  • Τροπολογία για τους παλιννοστούντες ομογενείς ήρθε στη Βουλή
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Αλέξανδρος Βλάχος)

Μια τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς δίνει λύσεις σε δύο πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τους παλλινοστούντες ομογενείς, το στεγαστικό και την ιθαγένεια.

Με την τροπολογία επιτρέπεται η αναδρομική ισχύς της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του νόμου 2790/2000, αναφορικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των κριτηρίων των πάσης φύσεως ενισχύσεων, του ύψους των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας.

Επίσης εάν οι ομογενείς που έχουν χάσει την ιθαγένεια αλλά έχουν κάνει νέα αίτηση εντός της προθεσμίας, δεν βγαίνουν εκτός του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης βάσει του ίδιου νόμου. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες απέλασης αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης για την αίτηση των ομογενών.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις ομογενών στους οποίους δόθηκε ιθαγένεια βάσει του νόμου 2130/1993 και στη συνέχεια ανακλήθηκε καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν «προβληματικά» ορισμένα από τα δικαιολογητικά που συνόδευαν την αίτηση. Ωστόσο, η ρύθμιση έρχεται να αποκαταστήσει την τάξη καθώς τα δικαιολογητικά είχαν αντικατασταθεί με νεότερα στοιχεία και έγγραφα.