1 Δεκέμβριος 2017, 13:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 1 Δεκέμβριος 2017, 14:08

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πώς ρυθμίζονται χρέη έως 50.000 ευρώ

  • Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πώς ρυθμίζονται χρέη έως 50.000 ευρώ
    (Φωτ.: Flickr)

Έναν μίνι οδηγό με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση χρεών από 20.000 έως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρουσιάζει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Όπως αναφέρει, στο μηχανισμό μπορούν να μπουν όσοι κρίνονται «βιώσιμοι», δηλαδή πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στην τελευταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • Το σύνολο των οφειλών (εκτός των τόκων υπερημερίας) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσο ή μικρότερο από 8.

Εάν κάποια επιχείρηση κριθεί ότι είναι βιώσιμη και γίνει δεκτή η αίτηση που έχει κατατεθεί, τότε αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, το 95% των προστίμων της εφορίας και το 85% των προσαυξήσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ο αριθμός των μηνιαίων ισόποσων δόσεων σε τράπεζες, εφορία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν θα μπορεί να είναι πάνω από 120, ενώ οι δόσεις στους ιδιώτες πιστωτές δεν θα είναι πάνω από 24. Ανά πιστωτή το κατώτερο όριο της δόσης είναι 50 ευρώ. Εάν, όμως, η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους ασφαλιστικούς φορείς δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων δεν θα είναι πάνω από 36. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση να είναι κοινός ο αριθμός δόσεων σε όλους τους πιστωτές.

Επισημαίνεται ότι οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο ίσο με το Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%, ενώ για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό.