27 Νοέμβριος 2017, 21:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 27 Νοέμβριος 2017, 21:23

Αυξήθηκε οριακά ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου

  • Αυξήθηκε οριακά ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου

Η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου παρουσίασε σήμερα τη «Δημογραφική Έκθεση 2016». Η έκθεση παρουσιάζει μεταξύ άλλων την εξέλιξη του πληθυσμού και διαχρονικά στοιχεία για τη γεννητικότητα, τη θνησιμότητα, τους γάμους, τα διαζύγια και τη μετανάστευση.

Οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις κατά το 2016 ήταν:  

  • Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 854.800 στο τέλος του 2016 σε σύγκριση με 848.300 τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε αύξηση 0,8%.
  • Ο αριθμός των γεννήσεων το 2016 ήταν 9.455 σε σύγκριση με 9.170 τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,37 το 2016 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού.
  • Ο αριθμός των θανάτων το 2016 ήταν 5.471 και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας 6,4 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοίκους.
  • Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 80,3 χρόνια για τους άνδρες και 84,7 χρόνια για τις γυναίκες.
  • Το 2016 ο αριθμός των γάμων αυξήθηκε σε 13.558 από 13.006 το 2015. Οι γάμοι κατοίκων Κύπρου ανήλθαν σε 6.375 το 2016 από 6.092 το 2015 (3.926 ήταν εκκλησιαστικοί και 2.449 πολιτικοί).
  • Κατά το 2016 ο αριθμός των διαζυγίων έφθασε τα 1.948 σε σύγκριση με 1.807 το 2015.
  • Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Από το έτος 2012 μέχρι το 2015 παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή μετανάστευση. Το 2016, η καθαρή μετανάστευση ήταν και πάλι θετική και υπολογίστηκε σε 2.499.