4 Νοέμβριος 2017, 16:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 4 Νοέμβριος 2017, 17:10

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στο Ελληνικό

  • Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στο Ελληνικό

Η απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για κήρυξη και οριοθέτηση 280 στρεμμάτων ως αρχαιολογικού χώρου, στην έκταση του πρώην αεροδρομίου, στο Ελληνικό, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως ανέφερε η Καθημερινή.

Πολλά ακόμα απομένουν να διευκρινιστούν για τα έργα που θα γίνουν γύρω από αυτόν τον χώρο.

Το ΦΕΚ της απόφασης για τον αρχαιολογικό χώρο αναφέρει: «Κηρύσσουμε και οριοθετούμε ως αρχαιολογικό χώρο περιοχή (...), για λόγους προστασίας και ανάδειξης των εγκείμενων αρχαιοτήτων, που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Η ανωτέρω έκταση περιλαμβάνει ικανό αριθμό αρχαίων μνημείων (οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα, ιερά, τμήματα αρχαίων οδών, εργαστηριακές εγκαταστάσεις, θέατρα κ.ά.) εντός των γεωγραφικών ορίων των αρχαίων αττικών δήμων του Αλιμούντος και του Ευωνύμου. Η ένταξη των μνημείων στην οριοθέτηση, βάσει έρευνας πεδίου, επιτρέπει την προστασία και ανάδειξή τους σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα».

Γκρίζες ζώνες και περιορισμοί
Τα όσα δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ δεν λύνουν όλα τα προβλήματα για τα έργα που θα γίνουν από τον επενδυτή στις περιοχές γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Πηγή που εμπλέκεται στις διεργασίες μεταξύ επενδυτή και εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου σχετικά για την ολοκλήρωση της παραχώρησης, ανέφερε στην εφημερίδα: «Το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό αλλά ποιοτικό». Αξίζει να σημειωθεί πως η κήρυξη ενός χώρου ως αρχαιολογικού σημαίνει πως σε αυτόν το χώρο για να γίνει οτιδήποτε απαιτείται άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, κάτι που σημαίνει γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Παράλληλα, η δημοσίευση του ΦΕΚ ανοίγει το δρόμο για την απόφαση του υπουργείου για το Σχέδιο Ολοκληρωμένη Ανάπτυξης (ΣΟΑ) και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), και τους τυχόν όρους που θα περιλαμβάνει. Η γνωμοδότηση του ΚΑΣ αναμένεται να περιλαμβάνει κάποιες παρατηρήσεις για ύψος των κτιρίων, καθώς στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται έξι ουρανοξύστες, με το ΚΑΣ να συστήνει να εξεταστεί το ύψος του για να μην επισκιάζουν αισθητικά την Ακρόπολη.