2 Νοέμβριος 2017, 16:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Νοέμβριος 2017, 15:37

Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι σημαίνει πεσκαθήναι; Η απάντηση στο Pontos News

  • Μαθαίνω ποντιακά: Γνωρίζεις τι είναι η κανόνα;

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της ποντιακής διαλέκτου, για το οποίο μελετητές όπως ο Άνθιμος Παπαδόπουλος άντλησαν παραδείγματα από τα παραμύθια, είναι η χρήση του απαρέμφατου.

Στην πραγματικότητα, η ποντιακή διάλεκτος είναι η μόνη της ελληνικής γλώσσας που διασώζει ακόμα τη σύνταξη του ονομαστικού τύπου ρήματος, δηλαδή το ρηματικό ουσιαστικό.

Από τη μεριά του, ένα «ιδιαίτερο» απαρέμφατο καταγράφει ο Γ. Σουμελίδης σε άρθρο του στην Ποντιακή Εστία (1954, τχ 53-54, σ. 275). Πρόκειται για το «πεσκαθήναι», που έχει την έννοια του πέφτω. Προέρχεται από το πέσ’ (πέσε) και το κά’ (κάτω). «Έξοχον παράδειγμα της ζωτικότητος της γλώσσης», σημειώνει.

Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος στο Ιστορικό λεξικό της ποντικής διαλέκτου καταγράφει τη λέξη «πεσκαθίον, το» από το συγκεκριμένο απαρέμφατο, λέξη που σημαίνει κατάκλιση για ύπνο. Ο τύπος αυτός συναντάται στη Σάντα και στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα υπάρχει και ο τύπος «πεσκαθίος, ο», στη Χαλδία ο τύπος «πισκαθίος, ο» και στην Κερασούντα ο τύπος «πισκαθία, η».

  • Βρείτε, μάθετε και διαδώστε την έννοια ακόμα περισσότερων ποντιακών λέξεων και φράσεων στο λεξικό του pontos-news.gr.