19 Σεπτέμβριος 2017, 21:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 19 Σεπτέμβριος 2017, 20:47

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στη συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ

  • Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών στη συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ
    (Φωτ.: Facebook / Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών)

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών συμμετείχε και φέτος -όπως ανελλιπώς πράττει επί σειρά δεκαετιών- στις εργασίες της Συνδιάσκεψης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) που οργανώθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη Βαρσοβία από 11 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2017. Το Σύλλογο εκπροσώπησε ο γ.γ. Αντώνης Λαμπίδης και ο πρώην πρόεδρος Λεωνίδας Κουμάκης.

Στη Συνδιάσκεψη συμμετείχαν διπλωματικές αντιπροσωπείες των 57 χωρών-μελών του ΟΑΣΕ, οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, εταίροι συνεργασίας, θεσμικά όργανα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίας της 14ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τις Θρησκευτικές Ελευθερίες, εξετέθησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικότερα, τονίσθηκε  η συνεχιζόμενη άρνηση της αναγνώρισης της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τις επακόλουθες συνέπειες της. Επισημάνθηκε η επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων, λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού από το 2013 και μη έκδοσης νέου από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων στα ευαγή ιδρύματα του Πατριαρχείου.

Υπογραμμίστηκε επίσης το χρονίζον ζήτημα, από το 1971, της επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Τέλος, τονίσθηκε η υποχρέωση της τουρκικής κυβέρνησης να επιστρέψει άμεσα τις τρεις εκκλησίες στον Γαλατά με την ακίνητη περιουσία τους, που παρανόμως  έχουν καταληφθεί από το αυτοαποκαλούμενο και μη υπαρκτό «Τουρκο-ορθόδοξο Πατριαρχείο».

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής Συνεδρίας της 14ης Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο τη Μισαλλοδοξία και τις Διακρίσεις εις βάρος των Χριστιανών, εξετέθησαν τα χρονίζοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σοβαρές ανεπάρκειες στην εφαρμογή του Διατάγματος περί επιστροφής κοινοτικής περιουσίας,  στην επ’ αόριστον ματαίωση εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικήσεων λόγω της ακύρωσης του εκλογικού κανονισμού από τις τουρκικές Αρχές, στην άρνηση εκ μέρους των τουρκικών Αρχών των κληρονομικών δικαιωμάτων εκδιωχθέντων Ελλήνων και των απογόνων τους από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και στην άρνηση χορήγησης αδείας παραμονής και ασκήσεως επαγγέλματος Ελλαδιτών από τις τουρκικές Αρχές.

Σε αμφότερες παρεμβάσεις, τονίσθηκε ότι η Τουρκία επιβάλλεται να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο για την αποκατάσταση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας των μειονοτήτων που ζουν στη χώρα.

Οι εισηγήσεις και οι συστάσεις του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών λαμβάνονται υπ’ όψη στις ετήσιες εκθέσεις περί Τουρκίας, τις οποίες συντάσσουν ο ΟΑΣΕ και ευρωπαϊκά όσο και διεθνή θεσμικά όργανα. Συμπερασματικά, η παρουσία, η ενεργός συμμετοχή και οι επαφές του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην ετήσια συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία ενίσχυσαν την προώθηση των ζωτικής σημασίας θεμάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας της ελληνικής μειονότητας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.