12 Νοέμβριος 2013, 09:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:52

Το Ναύπλιο υποψήφιο για ένταξη στον κατάλογο της Unesco

  • Το Ναύπλιο υποψήφιο για ένταξη στον κατάλογο της Unesco

Πρόταση υποψηφιότητας της πόλης του Ναυπλίου για ένταξη στον κατάλογο της Unesco ως περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κατέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού ο δήμος.

Το εγχείρημα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011 και, τελικά, στις 7 Αυγούστου του 2013 το δημοτικό συμβούλιο της πόλης αποφάσισε να κατατεθεί η υποψηφιότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για να καταθέσει τη σχετική πρόταση.

Μετά την απόφαση αυτή του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος ανέθεσε στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου Αθανάσιο Κοτίτσα να απευθυνθεί στα αρχεία του Ν. Αργολίδας, όπου διαφυλάσσονται τα τεκμήρια της ιστορίας του νομού, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική πρόταση.

Η Νομαρχία Αργολίδας συνέταξε κείμενο, το οποίο αποτελείται από ένα σύντομο ιστορικό του Ναυπλίου, όπου αποτυπώνονται ανάγλυφα οι ιστορικές περίοδοι, κυρίως κατά τους τελευταίους 10 αιώνες, και παράλληλα την πρόταση, η οποία περιλαμβάνει δύο σκέλη. Το πρώτο αναφέρεται στα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που άφησαν άνθρωποι διαφορετικής πολιτιστικής προέλευσης που πέρασαν από την πόλη και το δεύτερο αφορά στο οχυρωματικό σύνολο που δημιουργούν τα κάστρα.

Συνοπτικά, η πρόταση που υποβλήθηκε στο υπουργείο αναφέρει ότι «η αρχιτεκτονική του Ναυπλίου είναι χωρίς άλλο το καθρέφτισμα της ιστορικής του μοίρας. Στις διάφορες νεότερες εποχές που πέρασαν από πάνω του, τη Βυζαντινή, τη Φραγκοκρατία, τη Βενετοκρατία, την Τουρκοκρατία, καθώς και στα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας, διαμορφώθηκαν σιγά σιγά τα κάστρα και η πολιτεία, όπως είναι σήμερα».

Πηγή: zougla.gr