10 Αύγουστος 2017, 13:13 - Τελευταία Ενημέρωση: 10 Αύγουστος 2017, 15:48

Βρέθηκε μαρμάρινη επιστολή 1.700 ετών γραμμένη στα ελληνικά

  • Βρέθηκε μαρμάρινη επιστολή 1.700 ετών γραμμένη στα ελληνικά
    (Φωτ.: arkeolojihaber.net)

Στη Σίδη, μια από τις πιο όμορφες πόλεις στις ακτές της νότιας Μικράς Ασίας, περίπου στα σύνορα δυο ιστορικών περιοχών, της Παμφυλίας και της Κιλικίας, ανακαλύφθηκε μια επιστολή που ανάγεται στο 266-257 μ. Χ. και είναι γραμμένη στα ελληνικά.

Το πολύτιμο εύρημα εντοπίστηκε σε οικόπεδο του Μανάβγκατ κατά τη διάρκεια ανασκαφών.

Η μαρμάρινη πλάκα πάνω στην οποία είναι γραμμένη η επιστολή, στάλθηκε από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Γαλλιηνό προς την πόλη της Σίδης. Τη βυζαντινή περίοδο, η πλάκα που αφορά σε θέματα οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, χρησιμοποιήθηκε ως πλάκα δαπέδου.

Σήμερα, νέα πόλη της Σίδης βρίσκεται δίπλα στην αρχαία και μαζί αποτελούν αναπόσπαστο σύνολο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.