5 Νοέμβριος 2013, 10:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:54

Το τραγούδι για τον Σύλλογο Ποντίων Έδεσσας ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς!

  • Προγραμματισμός γενικής συνέλευσης στον Συλλόγο Ποντίων Έδεσσας «Ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς»

Ο Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας "Ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς" θέλοντας να τιμήσει αυτούς που είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν τον Σύλλογο έγραψαν ένα ποντιακό τραγούδι το οποίο παρουσίασαν στην εκδήλωση του εορτασμού για τα σαράντα χρόνια από την ίδρυσή του, στις 31 Οκτωβρίου 2009.

Το τραγούδι του Συλλόγου:

Παίξον πουλί μ’ την κεμεντζέ σ’ ας λέγωμ’ τραγωδίας
ας λέγωμ’ σα παιδία μουν έμορφα ιστορίας.

Σεράντα χρόνεα εδέβανε, επέρασαν κι επήγαν
τον Σύλλογον σην Έδεσσα οι Πόντιοι ντ’ εποίκαν.

Ατοίν’ αδά εβρέθανε και είπαν «για ας τερούμε,
τη Πόντου την παράδοσην εμείς πως θα κρατούμε;»

Σον Αε Θόδωρον Γαβράν εποίκαν έναν τάμαν,
να βοηθά τους και να στεκ’ σε ουλ’ τσ’ ατουν εντάμαν.

Το χατίρ’ν ατουν έντονε κι ο Σύλλογος εστέθεν
εχόρεψαν, τραγώδεσαν, κι ατό πα κι εκανέθεν.

Εποίκανε τρανά καλά σ’ ατά τ’ ατόσα χρόνεα
και πρώτοι έσαν σην χαράν και ση κοσμί τα πόνεα.

Κι ατώρα έρθεν ο καιρόν ατά ν’ αναστορούμε
κι ευλαβικά να στέκωμε, σ’ ατά να τραγωδούμε.

Ατά ντ’ εδόκανε σ’ εμάς οι παλαιοί κρατούμε
και την παράδοσιν ατουν ασήν κάρδεαν τιμούμε.

Κι αν έρθαν χρόνεα δύσκολα και τα αξίας χάνταν
ατά όλεα ντ’ εποίκαμε καμίαν κι ανασπάλ’ νταν.

Γιατί ουλ εντάμαν εμείς αδά, παιδόπα και γραιάδες
βαθέα έχωμεν σην ψυν τη Πόντου τ’ εμορφάδες.

Στίχοι: Σίσσυ Μαχαιρίδου

Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας "Ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς"
Δείτε τα στοιχεία του Συλλόγου