29 Μάιος 2017, 08:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 29 Μάιος 2017, 08:45

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές κινητής τηλεφωνίας

  • Πάτρα: Συνελήφθη 59χρονη για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο πρόκλησης «τροχαίου»

«Τειρεσία» για κακοπληρωτές κινητής τηλεφωνίας εγκρίνει, με απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά από αίτημα της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) και της εταιρίας «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ». Σκοπός της επεξεργασίας του Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης, σύμφωνα με την Αρχή, (απόφαση 28/2017) είναι ο καλύτερος έλεγχος των κακοπληρωτών, οι οποίοι «μετακομίζουν» από εταιρεία σε εταιρεία ανά τρίμηνο αφήνοντας σημαντικά χρέη στην προηγούμενη.

Ο σκοπός αυτός είναι «σαφής, θεμιτός και νόμιμος», όπως έχει ήδη κριθεί και με παλαιότερη γνωμοδότηση της Αρχής.

Πάντως, σε καμία περίπτωση, υπογραμμίζει η Αρχή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης προκειμένου να αποκλειστεί εντελώς ο καταναλωτής από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την καθημερινή του ζωή.

Στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν πως η «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ» θα διαχειρίζεται σύστημα ανταλλαγής πληροφόρησης με αμιγώς γνωμοδοτικό χαρακτήρα και επισημαίνουν ότι στη λίστα της εταιρείας θα περιλαμβάνονται ελάχιστα στοιχεία: όνομα, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση και οφειλή, εφόσον το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 200 ευρώ και είναι ληξιπρόθεσμο (δηλαδή, έχει παρέλθει περίοδος τριών μηνών από την ημερομηνία πληρωμής).

Σύμφωνα με την Αρχή «µε βάση την απάντηση («Ναι» ή «Όχι») που θα λαµβάνει ο πάροχος από το Σύστηµα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, θα µπορεί να αποφασίσει εάν είναι σκόπιµο να προβεί σε συµπληρωµατικά µέτρα µε σκοπό την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά και την προστασία του συνδροµητή, π.χ. να ζητήσει εγγύηση, να καθοδηγήσει κατάλληλα τον υποψήφιο συνδροµητή σε ένα οικονοµικό πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του και να εξετάσει τα όρια παροχής επιδότησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε σχέση µε την αξία αυτού που ζητεί ο πελάτης».