8 Μάιος 2017, 22:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Μάιος 2017, 22:39

Με 408,69 ευρώ το μήνα ζουν 585.840 εργαζόμενοι

  • Με 408,69 ευρώ το μήνα ζουν 585.840 εργαζόμενοι
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ένας στους τέσσερις εργαζομένους απασχολείται με ευέλικτη μορφή εργασίας και εκατοντάδες χιλιάδες είναι εκείνοι που ζουν με 408,69 ευρώ το μήνα! Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τον Ιούλιο 2016, 585.840 είναι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Με βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις διαπιστώνεται ότι σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα αυξήθηκε η μέση απασχόληση κατά 1,8%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 87,17% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 2,64% άλλης χώρας ΕΕ και 9,18% χώρας εκτός ΕΕ.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 52,53% έχουν Αλβανική υπηκοότητα, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν, και της Βουλγαρίας.

Τα επαγγέλματα

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,62%. Το 27,01% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 26,23% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,33% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2015 η μέση απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,8%, ενώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 οι ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 6%.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι:

  • Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης είναι 50 ευρώ και ο μέσος μισθός 1.167,48 ευρώ.
  • Στη μερική απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο είναι 23,64 ευρώ.
  • Το 24,31% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 54,99% έως 39 ετών.
  • Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 21,62% των ασφαλισμένων απασχολείται στην κατηγορία «Υπάλληλοι Γραφείου».
  • Το 21,55% απασχολείται στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,28% στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 13,51% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».