27 Απρίλιος 2017, 08:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 27 Απρίλιος 2017, 08:13

Έως τις 20 Μαΐου οι δηλώσεις για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων

  • Από Πέμπτη οι αιτήσεις για το «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ»

Έως τις 20 Μαΐου καλούνται να υποβάλουν τις φετινές δηλώσεις για την περιουσιακή κατάστασή τους όσες εταιρίες έχουν υποχρέωση πληρωμής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή άνοιξε, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων υπολογίζεται με βάση την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2017. Ο εν λόγω φόρος καθιερώθηκε το 2002 με βασικό σκοπό τον εντοπισμό και τη φορολόγηση των ακινήτων των off shore εταιρειών, αρχικά με συντελεστή 3%, ο οποίος στη συνέχεια αυξήθηκε σε 15% επί της αξίας του ακινήτου που βρίσκεται στη χώρα μας.

Ο φόρος καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης και αφορά κυρίως ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων, νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, ναυτιλιακές επιχειρήσεις με γραφεία στην Ελλάδα και πλοιοκτήτριες εταιρίες εμπορικών πλοίων.