Ρυθμιζόμενες χρεώσεις τέλος για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ

  • Κατάργηση της χρέωσης στους χάρτινους λογαριασμούς της ΔΕΗ ζητά ο Συνήγορος του Καταναλωτή 2

Με μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία που ήδη έχει ψηφιστεί από τη Βουλή οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος και του τιμολογίου πολυτέκνων θα έχουν ένα σημαντικό όφελος στους λογαριασμούς ρεύματος αφού απαλλάσσονται από τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Συγκεκριμένα απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του ΚΟΤ και του Τιμολογίου Πολυτέκνων μέχρι τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων.

Μέχρι σήμερα η απαλλαγή από τις χρεώσεις ΥΚΩ μόνο για τις καταναλώσεις ημέρας είχε ως αποτέλεσμα να μην επωφελούνται οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, που διέθεταν και μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης. 

Η νέα διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος, που εφαρμόζει ενιαία προσέγγιση ως προς τη μη επιβάρυνση με χρεώσεις ΥΚΩ ανεξάρτητα από το χρόνο  (ημέρα ή νύχτα) που πραγματοποιούνται οι καταναλώσεις, κρίθηκε επιβεβλημένη και δίκαια, γιατί το βασικό κριτήριο ένταξης στα συγκεκριμένα εκπτωτικά τιμολόγια αφορά ευπαθείς ομάδες καταναλωτών. Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα τροποποιεί προγενέστερη του 2010.