12 Απρίλιος 2017, 19:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 12 Απρίλιος 2017, 19:41

Άνοιξε η εφαρμογή για το επίδομα τέκνων και το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων

  • Άνοιξε η εφαρμογή για το επίδομα τέκνων και το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων

Τέθηκε σε εφαρμογή από την Τετάρτη 12 Απριλίου η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, αλλά και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσα από την καινούργια ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr).

Πρόκειται για το γνωστό έντυπο Α21 που πρέπει να συμπληρώσουν οι γονείς για τα εξαρτώμενα τέκνα τους και ο επίτροπος για τα τέκνα των οποίων έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, για να εισπράξουν το σχετικό επίδομα.

Αν το έντυπο έχει υποβληθεί και τον αμέσως προηγούμενο χρόνο όλα τα στοιχεία εμφανίζονται συμπληρωμένα.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι απλά ελέγχουν τα στοιχεία, εισάγουν ή μεταβάλλουν πληροφορίες εφόσον απαιτείται και κάνουν οριστικοποίηση της αίτησης.

Αν δεν έχει υποβληθεί το Α21 τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, τότε συμπληρώνονται από την αρχή τα γενικά στοιχεία της αίτησης (οικογενειακή κατάσταση, διαμονή), καθώς και τα στοιχεία των γονέων και των εξαρτωμένων τέκνων (ΑΜΚΑ, αρ. οικογ. μερίδας, δημοτολόγιο κ.λπ.). Σημειώνεται τέλος ο IBAN λογαριασμός στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.