17 Οκτώβριος 2013, 09:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:58

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Περιστερεώτα‏. Ο νέος πρόεδρος

  • Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Περιστερεώτα‏. Ο νέος πρόεδρος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα‏ μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2013.

Κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος  κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης Οκτωβρίου 2013 συμβούλου κ. Αριστείδη Κυριακίδη, συνήλθαν στις 17-10-2013 και ώρα 20.00 μ.μ σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για την κατανομή αξιωμάτων και τον καταρτισμό σε σώμα. Αναγνώσθηκε το πρακτικό με τα ονόματα των νεοεκλεγέντων μελών και διαπιστώθηκε  απαρτία, με την παρουσία των πέντε μελών.

Ακολούθησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μυστική ψηφοφορία και εξελέγησαν οι παρακάτω:

1) Κυριακίδης Ι. Αριστείδης,  Πρόεδρος
2) Αδαμίδης Γ. Ιωάννης, Α΄ Αντιπρόεδρος
3) Εξαρχόπουλος Δημήτριος, Β΄ Αντιπρόεδρος
4) Καλπατσινίδου Ευδοξία, Γραμματέας
5) Κυριακίδης Γ. Ιωάννης, Ταμίας
6) Κυριακίδης Α. Θεοδόσιος,  μέλος, υπεύθυνος Ερευνητικού Κέντρου
7) Παναγιωτίδης Α. Δημήτριος,  μέλος, υπεύθυνος Ι. Ναού κ Μονής
8) Αμπερίδου Σοφία, μέλος, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
9) Κλεαρέτη Σεϊτανίδου,  μέλος, υπεύθυνη εκδηλώσεων 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συνεχίσει τη δημιουργική πορεία των προηγούμενων συμβουλίων και στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών προσβλέπει σε μια αγαστή συνεργασία με όλους τους φορείς. 

Εκ του
Διοικητικού Συμβουλίου

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr