7 Απρίλιος 2017, 22:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 7 Απρίλιος 2017, 23:22

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

  • Ψηφίστηκε η τροπολογία που καταργεί το ασυμβίβαστο για τους βουλευτές, υποψήφιους στις ευρωεκλογές
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Δημήτρης Παπαμητσός)

Κατατέθηκε το βράδυ το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό βάσει του οποίου θα ρυθμίζονται οι χρηματικές οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή οι οποίες προέκυψαν είτε λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε αποτελούν οφειλές από κάποια άλλη αιτία.

Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζει ως μεγάλες επιχειρήσεις όσες κατά την τελευταία χρήση είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2,5 εκατ. ευρώ ή έχουν κατά το χρόνο υποβολής της ένταξης στον εξωδικαστικό ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 2 εκατ. ευρώ. Όλες οι υπόλοιπες νοούνται με βάση το νομοσχέδιο ως μικρές επιχειρήσεις.

Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε νομικό μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό αρκεί οι οφειλές τους να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Στο νομοσχέδιο αναφέρονται αναλυτικά και οι περιπτώσεις εξαίρεσης όπως όσων οι οφειλές δημιουργήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

Στο νομοσχέδιο περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια εκλεξιμότητας, το πώς θα υποβάλλεται η αίτηση –καθώς θα πρέπει μεταξύ άλλων να συνοδεύεται από κατάλογο περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με σαφής αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία, ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία της ρευστοποίησης. Επιπλέον το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τον ορισμό 320 διαπιστευμένων διαμεσολαβητών σε όλη την επικράτεια με την περιφέρεια της Αττικής να έχει 120. 

Το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί με την κανονική διαδικασία των άλλων περιλαμβάνει τις οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής της αίτησης, το διορισμό συντονιστή με το δικαίωμα αποποίησης, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, την  αμοιβή του συντονιστή, τον τρόπο επικύρωσης από το δικαστήριο και  τις συνέπειες από τη μη τήρηση της συμφωνίας.