16 Οκτώβριος 2013, 10:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 19:58

Το ψηφιακό μουσείο του Ποντιακού Συλλόγου Καρυοχωρίου o πρόσφυγας

  • Ποιος σύλλογος απέχει από τις εκδηλώσεις "Εορδαία Όψεις ενός αιώνος";

Το ψηφιακό μουσείο του Ποντιακού  και Μικρασιατικύ  Συλλόγου Καρυοχωρίου o πρόσφυγας.

Το Ψηφιακό Μουσείο του (www.e-mouseio.gr) παρουσιάζει ο Ποντιακός και Μικρασιατικός Σύλλόγου Καρυοχωρίου «Ο Πρόσφυγας», την πρότυπη διαδικτυακή πλατφόρμα για την οργάνωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της κοινότητας Καρυοχωρίου.

«Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε να αναπτύξουμε έναν καινοτόμο εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, με την υποστήριξη των νέων που συμμετείχαν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του Ψηφιακού Μουσείου και την χρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέα Γενιά σε Δράση. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική στην υλοποίηση του έργου», δηλώνει η διοίκηση του συλλόγου.

Το Ψηφιακό Μουσείο έρχεται να συστηματοποιήσει και να εμβαθύνει την μέχρι τώρα προσπάθεια για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε το υπάρχον υλικό να καταστεί αξιοποιήσιμο στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής πολιτικής με έμφαση στον πολιτισμό. Αυτό που κάνει επομένως ο Σύλλογος του Καρυοχωρίου μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:

1. Ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

2. Ενθαρρύνει τους νέους να εργαστούν εθελοντικά στις διάφορες θεματικές του πολιτισμού ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες.

3. Αναπτύσσει εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και διεξάγει έρευνες για την καταγραφή του πολιτιστικού υλικού.

4. Ψηφιοποιεί και τεκμηριώνει το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και δίνει στον διαδικτυακό επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να το επεξεργαστεί σε ψηφιακή μορφή.

5. Αναπτύσσει παράλληλες πολιτιστικές δραστηριότητες για την τόνωση της υπαίθρου (εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα).

«Φιλοδοξούμε το Ψηφιακό Μουσείο να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στις διάφορες θεματικές του πολιτισμού με σκοπό την διάσωση, την ψηφιοποίηση και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος κάθε τόπου με αναπτυξιακά οφέλη για την κάθε κοινότητα», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος του Καρυοχωρίου.

Ποντιακός - Μικρασιατικός Σύλλογος Καρυοχωρίου "Ο Πρόσφυγας"
Δείτε τα στοιχεία του Συλλόγου

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr