20 Μάρτιος 2017, 22:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Μάρτιος 2017, 21:55

Ο ΟΠΑΠ θα ανοίξει τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22 Μαρτίου

  • Ο ΟΠΑΠ θα ανοίξει τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22 Μαρτίου

Tη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανοίξει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της έναρξης διαπραγμάτευσης του Εταιρικού του Ομολόγου. Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 200.000.000 ευρώ.

Οι Ομολογίες που προέκυψαν από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Νταμιάν Κόουπ θα κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.