9 Μάρτιος 2017, 08:26 - Τελευταία Ενημέρωση: 9 Μάρτιος 2017, 10:02

100 χιλιάδες εργαζόμενοι με μισθό στα όρια της φτώχειας

  • 100 χιλιάδες εργαζόμενοι με μισθό στα όρια της φτώχειας

Στα όρια της φτώχειας ζουν πάνω από 100.000 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο μέσος μισθός τους δεν φτάνει καν στα 400 ευρώ και διαμορφώνεται στα 393,79 ευρώ. Η επέλαση των ευέλικτων μορφών εργασίας, με μισθούς «πείνας» επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΙΚΑ, όπως προκύπτει από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υποβλήθηκαν τον Μάιο του 2016.

Μέσα σε ένα χρόνο (σε σύγκριση με τον Μάιο του 2015) αυξήθηκαν κατά 10,69% οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ενώ μαζί με τους εκ περιτροπής εργαζόμενους υπερβαίνουν το 50% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται πως και οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 2,89% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ κατά 13,60% αυξήθηκε ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΙΚΑ, ο μέσος μισθός διαμορφώνεται στα 949,69 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης ο μέσος μισθός αυξάνεται στα 1.176,13 ευρώ (ημερομίσθιο της τάξης των 51,02 ευρώ).

Οι ασφαλισμένοι που δηλώθηκαν στις ΑΠΔ του περασμένου Μαΐου έφτασαν το 1.956.236 από 241.483 κοινές επιχειρήσεις και 10.762 από οικοδομοτεχνικά έργα. Οι γυναίκες ασφαλισμένες καλύπτουν το 46,70% του συνόλου. Από το σύνολο των ασφαλισμένων το 22,64% είναι ηλικίας έως 29 ετών και το 54,46% ηλικίας έως 39 ετών. Επίσης, το 72,89% των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Από το σύνολο των επιχειρήσεων, υπάρχει ένα ποσοστό εργαζομένων που φτάνει στο 16,83%, οι οποίοι είναι ηλικίας από 50-64 ετών.

Το 87,93% των ασφαλισμένων έχουν ελληνική υπηκοότητα, το 2,33% προέρχονται από άλλη χώρα της ΕΕ και το 9,75% προέρχονται από χώρα εκτός ΕΕ.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων το 21,01% απασχολείται στο χονδρικό και στο λιανικό εμπόριο, το 17,82% σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια το 13,34% στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Το 22,16% των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις είναι υπάλληλοι γραφείου. Επίσης, υπάλληλοι γραφείου είναι το 27,06% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα.