20 Φεβρουάριος 2017, 13:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Φεβρουάριος 2017, 13:28

Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης στο Σύλλογο Ποντίων Πτολεμαΐδας

  • Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης στο Σύλλογο Ποντίων Πτολεμαΐδας

Νυρεμβέρκιοϊ, μέσαγμαν Κουντούρ’

O Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης μακαρίζει το αδελφό σωματείο της Πτολεμαΐδας για τη νέα του στέγη, της εύχεται στεριωμένη και αειθαλής, αναγνωρίζοντας τη στιγμή των εγκαινίων της ως ελάχιστη δικαίωση της μνήμης και των προσφυγικών γενεών της Πτολεμαΐδας.

Η Πτολεμαΐδα και η Εύξεινος Λέσχη αυτής θα παραμένουν ιστορικά και αμετάκλητα το λίκνο της ρητορικής για την αυτογνωσία και πολιτική ολοκλήρωση του ποντιακού ζητήματος.

Ο Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης προτρέπει το αδελφό σωματείο της Πτολεμαΐδας να παραδώσει στην ιστορία τη σημειολογία του έργου των Παντελή Μελανοφρύδη και Βησσαρίωνα Γραμματικού, με την ονοματοδοσία του κτηρίου και της βιβλιοθήκης αυτού αντίστοιχα.

Το νέο σας σπίτι, ο «Οίκος-Στέγη Παντελή Μελανοφρύδη», ας παραπέμπει στο συμβολισμό του οίκου ως ενεργού κυττάρου της νέας πόλης, του αειφόρου πολίσματος, των νέων πολιτών της αφύπνισης και της δημιουργίας. Ο Παντελής Μελανοφρύδης, Δάσκαλος, λαογράφος και αποθησαυριστής των τιμαλφών της δημώδους ποντιακής Μούσας, νοσταλγός της πατρώας γης και γείτονας σας –μόλις διακόσια μέτρα απέχει το σπίτι του–, ας τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο από τους ενεστώτες καλώντας σε αγαθή έριδα τους μέλλοντες.

Η βιβλιοθήκη του Βησσαρίωνα Γραμματικού του Τραπεζούντιου, του εκ των σπουδαίων ανθρωπιστών και φιλοσόφων της Αναγέννησης, του θεμελιωτή της Μαρκιανής βιβλιοθήκης, του πλέον αναγνωρισμένου Πόντιου στην Ευρώπη των επιστημών, ας μνημονεύει σε τωρινούς και επόμενους εκείνον που διέσωσε τον πλούτο της βυζαντινής γραμματείας στα χρόνια της Άλωσης, ξεγελώντας το σκοτάδι του επερχόμενου ζόφου και δουλείας.

Εν τιμή,
Σύλλογος Ποντίων Νυρεμβέργης
Cardinal Bessario