11 Ιανουάριος 2017, 20:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Ιανουάριος 2017, 19:17

Επίδομα και άδεια γάμου δικαιούνται τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης

  • Επίδομα και άδεια γάμου δικαιούνται τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης

Επίδομα και άδεια γάμου δικαιούνται τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας «εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 (Α’ 181) με τους έγγαμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης.

»Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση επιδόματος γάμου, άδειας γάμου, κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ κλπ».

Στην αιτιολογική έκθεση διευκρινίζεται ότι «με την διάταξη αυτή αναγνωρίζονται δικαιώματα, τα οποία μέχρι σήμερα τα μέρη δεν απολάμβαναν», ενώ κατοχυρώνονται όλα τα δικαιώματα των συζύγων που απορρέουν από άλλες διατάξεις νόμων και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Όπως επισημαίνει η εγκύκλιος, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.