8 Ιανουάριος 2017, 11:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Ιανουάριος 2017, 09:23

Πρωταθλητής της οικονομίας ο τουρισμός

  • Πρωταθλητής της οικονομίας ο τουρισμός

Σε πρωταθλητή της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύεται ο τουρισμός, με το 90% της δραστηριότητας του να είναι εξαγωγική. Όπως τονίζεται σε μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), συμβάλλει καίρια στην απασχόληση, στο ΑΕΠ, στην ανταγωνιστικότητα της χώρας αλλά και στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, στην αιχμή του απασχολεί πλέον περισσότερο από 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας και είναι πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος τομέας σε αριθμό απασχολούμενων (μετά το Εμπόριο και το σύνολο του Πρωτογενούς τομέα) και μπροστά από την Μεταποίηση και το Δημόσιο.

Η διαφαινόμενη κάμψη στα έσοδα για το 2016 μετά από τρία χρόνια εκρηκτικής ανόδου, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, οφείλεται σε διεθνή τάση μείωσης της Μέσης Κατά Κεφαλήν Δαπάνης, καθώς και στο ότι, λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας το πρώτο εξάμηνο του 2016, το ελληνικό τουριστικό προϊόν εισήλθε με καθυστέρηση στη διεθνή τουριστική αγορά με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν πολύ μεγάλες προσφορές τιμών για να προσελκυσθούν πελάτες «τελευταίας στιγμής» (last minute offers).

Η ζήτηση για διεθνή αεροπορικά ταξίδια προς την Ελλάδα, βοηθούσης και της διεθνούς γεωπολιτικής συγκυρίας, παραμένει πολύ ισχυρή, ενώ σημειώνεται και μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος από τις παραδοσιακές μας αγορές, ιδιαίτερα τις Γερμανόφωνες.

Το ΙΝΣΕΤΕ κάνει λόγο για εξαιρετικά υψηλή φορολογική επιβάρυνση του τουριστικού προϊόντος, που επιβαρύνει υπέρμετρα την ανταγωνιστικότητα και τα κίνητρα για επιχειρείν καθώς και το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε όξυνση της εποχικότητας.