3 Ιανουάριος 2017, 20:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 3 Ιανουάριος 2017, 20:50

Χωρίς τον ΑΜΚΑ η λίστα χειρουργείου στα νοσοκομεία

  • Χωρίς τον ΑΜΚΑ η λίστα χειρουργείου στα νοσοκομεία

Για τη σειρά κατάταξής του στη λίστα χειρουργείου ο ασθενής θα ενημερώνεται από έναν αριθμό, που θα του δίνει το νοσοκομείο, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ασθενή.

Η αλλαγή στην οποία προέβη το υπουργείο Υγείας ήταν απαραίτητη μετά από την γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου ανέφερε ότι τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΜΚΑ συνιστούν προσωπικά δεδομένα, καθώς, έστω και έμμεσα, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ταυτότητα των συγκεκριμένων ασθενών από τρίτους που αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου.

Η Αρχή είχε καλέσει το υπουργείο Υγείας να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους, αλλά και το ενδεχόμενο να προβεί σε βελτιώσεις διατυπώσεων του σχεδίου της υπουργικής απόφασης. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της λίστας χειρουργείου με σκοπό τη διαφάνεια, την ισότητα και τη μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Για την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, καθορίστηκαν πέντε κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων με βάση α) τα συμπτώματα, τη δυσλειτουργία και την εξέλιξη της νόσου και β) την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής. Ο ασθενής θα εντάσσεται σε μια από αυτές τις κατηγορίες μετά την κλινική εκτίμηση του γιατρού. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας, θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών που θα λειτουργεί σε κάθε νοσοκομείο. Η σχετική υπουργική απόφαση για τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες.

Σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας αποτελεί η δημοσιοποίηση της λίστας των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων στις ιστοσελίδες των νοσοκομείων.

Με την ανάρτηση της λίστας στο διαδίκτυο, ο ασθενής θα ενημερώνεται για την αναμονή ανά τμήμα και ανά νοσοκομείο. Η λίστα θα ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία. Από τη λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ωστόσο και αυτές οι επεμβάσεις θα δημοσιοποιούνται κάθε 15 μέρες στον ιστότοπο κάθε νοσοκομείου.