26 Σεπτέμβριος 2013, 13:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:03

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Σύλλογο Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας

  • Γενική συνέλευση και βασιλόπιτα στο Σύλλογο Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτριος Ψαθάς»

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Σύλλογο Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας "Δημήτριος Ψαθάς"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας "Δημήτριος Ψαθάς" συνήλθε την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 ψηφίζοντας ομόφωνα τα κάτωθι:

Α) Υποστηρίζει ένθερμα και με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέτρο τον αγώνα του Ασσυριακού λαού για την Αναγνώριση της Γενοκτονίας του από το Νεοτουρκικό και Κεμαλικό καθεστώς στις αρχές του 20ου αιώνα.

Β) Θεωρεί ότι η Γενοκτονία των Ασσυρίων είναι ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός που αναγνωρίζεται από κοινοβούλια και επιστημονικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Γ) Πιστεύει ότι η άρνηση της λειτουργεί απαλλακτικά για τους θύτες και θεωρείται το τελευταίο στάδιο της γενοκτονίας των αυτοχθόνων λαών της Ανατολής από τους Οθωμανούς Τούρκους.

Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Ασσυρίων από το οθωμανικό, νεοτουρκικό και κεμαλικό καθεστώς όπως έπραξε για την Γενοκτονία των Αρμενίων το 1996.

Ζητούμε από το Τουρκικό κράτος, ως διάδοχο κράτος, να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διέπραξε εναντίων των τριών χριστιανικών λαών της Ανατολής Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, όπως ήδη έχει προταθεί από αρκετούς Τούρκους ακαδημαϊκούς και διανοούμενους.

Δείτε όλο το ψήφισμα στο τέλος του άρθρου.

Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας "Δημήτριος Ψαθάς"
Δείτε τα στοιχεία του Συλλόγου

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr

Gallery