10 Νοέμβριος 2016, 18:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 10 Νοέμβριος 2016, 17:40

H μάνα τη Αναστάσ' ασην Δράμαν, για την εκλογήν Τραμπ

  • H μάνα τη Αναστάσ' ασην Δράμαν, για την εκλογήν Τραμπ
    (Φωτ.: EPA / Tracie van Auken)

– Βρε μάνα ντο έτον ατό με την Αμερική. Πώς έντον και εξέβεν ο Τραμπ;
– Και γιατί να μη εβγών’; Οι άλλ’ κι άλλο καλίον έτον;
– Μάνα, ατός έναν ξα λειφτός έν.
– Είδαμε και τι αχουλούδες... Όλο πόλεμους εφτάνε. Ας τερούμεν ατός επορεί να εφτάει καλόν δουλείαν.
– Βρε μάνα, ατός ’κί τερείς, γυναικάς έν, εκατό γαρήδες επαίρεν, και όλο μικρά κορτσόπα...
– Καλά εφτάει... Γιατί, ο άνδρας τη Κλίντενας, ’κί θυμάσαι ντο γυναικάς έτον; Ατός ’κί έτον που είχεν έναν γκόμεναν όσο έτον πρόεδρον και κάτ’ εποίκεν και για έναν φιστάν’ έλεαν και έλεαν, και πόσον καιρόν με το φιστάν’ τη γκόμενας οράσευαν τα τηλεοράσεις. Καλός πουτανέας έτον και ατός. Aς αναμένομεν και θα ελέπομεν τα έργατα και τα δουλείας ατ’ κι επεικεί θα λέμε.

H μάνα τη Αναστάσ'