• ΑΡΧΕΙΟ
22 Σεπτέμβριος 2013, 10:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Οκτώβριος 2014, 11:31

29 Σεπ 2013: Εθελοντική αιμοδοσία από τον Ποντιακό σύλλογο Μεσαίου

Ο Μορ­φω­τι­κός Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Με­σαί­ου "Ο Πόντος" διοργανώνει την 50η εθε­λο­ντι­κή αο­μο­δο­σία, την Κυ­ρια­κή 29 Σε­πτεμ­βρί­ου 2013 από 10:00 π.μ εώς 13:00 μ.μ.

Η εθελοντική αιμοδοσία θα λάβει χώρα στο Πνευ­μα­τι­κό κέ­ντρο Με­σαί­ου.

Μορ­φω­τι­κός Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Με­σαί­ου 
Δείτε τα στοιχεία του συλλόγου

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr