22 Σεπτεμβρίου 2013, 10:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτεμβρίου 2014, 20:04

H Εκκλησία στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 50.000 ανέργους. Δείτε τα κριτήρια

  • H Εκκλησία στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 50.000 ανέργους. Δείτε τα κριτήρια

Η Εκκλησία συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 50.000 ανέργων. Δείτε ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή.

Εγκύκλιο εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος προς τις Μητροπόλεις της Ελλάδος με τις οποίες τους καλεί μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, να δηλώσουν πόσους άνεργους επιθυμούν να απασχολήσουν.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 50.000 ανέργους, που συμμετέχει η Εκκλησία προκειμένου να εξασφαλίσει θέση εργασίας σε άνεργους άνω των 25 ετών με αμοιβή 490 ευρώ και 427 ευρώ για κάτω των 25 ετών νέους. Οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι εκατοντάδες και θα διαρκέσουν ένα πεντάμηνο.

Τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν θα είναι τα εξής:

1.Η διάρκεια της ανεργίας

2.Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) έτους 2012

3.Η ηλικία

4.Η οικογενειακή κατάσταση

5.Το εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται)

Αναλυτικά η εγκύκλιος της Ι. Συνόδου:

Γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τήν 17.9.2013 δημοσιεύτηκε ἡ ὑπ’ ἀριθμ. ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΝΨ2 ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης καί Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης, κ. Π. Χριστοφιλοπούλου, σχετικά μέ τήν προώθηση τῆς ἀπασχολήσεως ἀνέργων σέ προγράμματα κοινωφελοῦς χαρακτήρα, στήν ὁποία συμπεριλαμβάνονται ὡς ἐπωφελούμενοι φορεῖς καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις.

Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ἐπιδοτούμενου προγράμματος παρέχεται ἡ δυνατότητα νά ἀνακουφισθοῦν οἱ ἄνεργοι, γιά τούς ὁποίους ἐξασφαλίζεται πεντάμηνη ἐργασία, ἐνῶ παράλληλα νά βοηθηθοῦν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις στό κοινωνικό, διοικητικό καί φιλανθρωπικό τους ἔργο καί στήν ἐν γένει προσφορά τους πρός τόν λαό.

Ὡς ἐκ τούτου, καί κατόπιν συνεννοήσεως μέ τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες, σᾶς ἀποστέλλουμε σχετικό πίνακα, τόν ὁποῖο παρακαλοῦμε ὅπως συμπληρώσετε (ἀριθμό ἀτόμων πού θά ἀπασχοληθοῦν ἀνά βαθμίδα ἐκπαίδευσης καί εἰδικότητα, ὅπου χρειάζεται) καί ἐπιστρέψετε στήν Ἱερά Σύνοδο τό ἀργότερο μέχρι τίς 25 Σεπτεμβρίου 2013, προκειμένου τά συνολικά αἰτήματα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων νά διαβιβασθοῦν ἁρμοδίως.

Γιά σχετικές πληροφορίες μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε μέ τό Γραφεῖο Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Ἀρχιμ. κ. Χερουβείμ Βελέτζας, τηλ. 210.72.72.219) ἤ μέ τή Συνοδική Ἐπιτροπή Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας (Ἀρχιμ. κ. Τιμόθεος Ἄνθης, τηλ. 210.72.72.274).

Πηγή: koolnews.gr