4 Οκτώβριος 2016, 12:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 4 Οκτώβριος 2016, 12:37

Πώς θα γίνουν οι μετεγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

 • Πώς θα γίνουν οι μετεγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
  (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ηλεκτρονικά θα μπορούν να κάνουν τη μετεγγραφή τους πλέον όσοι φοιτητές το επιθυμούν σε οποιαδήποτε σχολή κι αν φοιτούν, αρκεί να μην εντάσσεται στα «ορφανά τμήματα» δηλαδή σχολές που δεν αντιστοιχούν σε άλλες ομοειδείς με αυτές.

Δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος αναφέρει πως οι φετινοί επιτυχόντες θα πρέπει να μελετήσουν τον πίνακα με τις αντιστοιχίες των τμημάτων καθώς μπορεί να υπάρχουν σχολές στις οποίες μπορούν να μετεγγραφούν και να βρίσκονται πιο κοντά στο σπίτι τους.

Μία παράμετρος που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιτυχόντες που μπορούν να διεκδικήσουν μετεγγραφή, είναι ότι η αλλαγή τμήματος σε ορισμένες περιπτώσεις επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών και το κυριότερο, οδηγεί σε διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις, υποψήφιοι που εισήχθησαν σε τμήμα στο οποίο δεν απαιτούνταν η εξέταση σε ειδικό μάθημα μπορούν να μετεγγραφούν σε κάποιο άλλο που θεωρείται ομοειδές, το οποίο είχε ειδικό μάθημα.

Φέτος είναι 86 τα τμήματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ που δεν έχουν κάποια αντιστοιχία. Συγκεκριμένα:

 • «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (314)
 • «Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (240)
 • «Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (329)
 • «Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
 • «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)
 • «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. (152)
 • «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. (124)
 • «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (336)
 • «Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (262)
 • «Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • «Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • «Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (188)
 • «Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (183)
 • «Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (173)
 • «Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (408)
 • «Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (229)
 • «Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (241)
 • «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. (246)
 • «Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • «Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • «Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • «Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • «Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • «Τεχνών Ήχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • «Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • «Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • «Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (284)
 • «Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 • «Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 • «Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
 • «Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • «Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (409)
 • «Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (168)
 • «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
 • «Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Πατρών (Αγρίνιο).
 • «Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • «Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • «Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 •  Εισαγωγική κατεύθυνση «Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος «Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • «Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. (181)
 • «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • «Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.