20 Σεπτέμβριος 2016, 13:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 20 Σεπτέμβριος 2016, 13:08

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίπτει ενστάσεις Κυπρίων ιδιωτών έναντι του Μνημονίου

  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απορρίπτει ενστάσεις Κυπρίων ιδιωτών έναντι του Μνημονίου
    Κύπριοι καταθέτες την εποχή του «κουρέματος» των καταθέσεών τους (φωτ.: EPA / Κάτια Χριστοδούλου)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε σήμερα την απόφασή του να απορρίψει τις προσφυγές Κύπριων ιδιωτών οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί το Μνημόνιο που υπέγραψε η Κύπρος το 2013 και να λάβουν αποζημίωση ίση με τη μείωση της αξίας των καταθέσεών τους την οποία, όπως υποστηρίζουν, υπέστησαν λόγω της σύναψης του Μνημονίου.

Ευρωδικαστήριο: Η υπογραφή του Μνημονίου ανταποκρίνεται σε σκοπό γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η ΕΕ

Σε σημερινή ανακοίνωση το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή προς την Κύπρο δόθηκε από τον ΕΜΣ (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας), στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής. Στη συνέχεια αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο ΕΜΣ δεν περιλαμβάνεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ότι η δήλωση του EuroGroup, βάσει της οποίας χρηματοδοτήθηκε η Κύπρος, δεν αποτελεί πράξη της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ούτε παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.

Ως προς τις αγωγές αποζημίωσης, το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι «η μείωση της αξίας των καταθέσεων των ιδιωτών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση θίγουσα την ίδια την ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας των καταθετών, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 17, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και αυτό γιατί «η υπογραφή του επίμαχου Μνημονίου Κατανόησης ανταποκρίνεται σε σκοπό γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η ΕΕ», ήτοι στη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.