7 Σεπτέμβριος 2016, 23:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 7 Σεπτέμβριος 2016, 23:08

Ανάκληση αδειών ιδιωτικών ΙΕΚ

  • Ανάκληση αδειών ιδιωτικών ΙΕΚ

Η γενική γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς γνωστοποιεί ότι, ως επιβλέπουσα και αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), έχει προβεί στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ακόλουθων ινστιτούτων και Κολλεγίων:

  • Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ» στην εταιρεία «Τοπικό Ευρωπαϊκό Ανώνυμη Εταιρεία».
  • Mediteraniancollege στην εταιρεία «Μεσογειακό Κέντρο Εκπαίδευσης ΑΕ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, οι ανακλήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν «λόγω της απώλειας τουλάχιστον μίας εκ των σωρευτικών προϋποθέσεων αδειοδότησης. Η γενική γραμματεία προχώρησε και στην ανάκληση των αδειών λειτουργών των:

  • Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ» στην «Πειραϊκή Εκπαιδευτική» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τον Πειραιά.
  • Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ» στην «Εκπαιδευτική Βορείου Ελλάδος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
  • Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ» στην «Εκπαιδευτική Νοτίων Προαστίων» ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής.

Οι ανακλήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν «κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α973/19-07-2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών».

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι «οι σπουδαστές των ανωτέρω ΙΙΕΚ δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων που έχουν ήδη προκαταβάλει ενόψει της νέας εκπαιδευτικής  περιόδου, δικαιούμενοι είτε μεταγραφής σε άλλο ιδιωτικό ΙΕΚ της περιοχής προτίμησης τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο ΙΕΚ, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους.