7 Σεπτέμβριος 2016, 13:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 7 Σεπτέμβριος 2016, 13:05

Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τα απόβλητα!

  • Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τα απόβλητα!
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Ευάγγελος Μπουγιώτης)

Βαριά έπεσε η καμπάνα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη χώρα μας με αφορμή την έλλειψη πολιτικής στη διαχείριση αποβλήτων. Η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης, λόγω μη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποβλήτων.

Το Δικαστήριο είχε διαπιστώσει την παράβαση της Ελλάδας για πρώτη φορά με απόφαση του 2009, αλλά έκτοτε η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, παρά την προθεσμία που η Κομισιόν είχε θέσει στη χώρα (Μάρτιος 2013).

Ως εκ τούτου η Κομισιόν παρέπεμψε τη χώρα εκ νέου στο ΔΕΚ με αποτέλεσμα της σημερινή απόφαση.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί σε προσήκουσα εφαρμογή διαφόρων οδηγιών, ήτοι της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων, της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Το Δικαστήριο αναφέρει ότι επιπλέον ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνταν για την εξασφάλιση, ως προς τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, της τήρησης των κανόνων περί αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων και περί αδειοδότησης και εκμετάλλευσης των χώρων υγειονομικής ταφής.