23 Αύγουστος 2016, 22:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 23 Αύγουστος 2016, 21:31

Στα 11,5 δισ. ευρώ η μαύρη τρύπα στον ΟΑΕΕ

  • Στα 11,5 δισ. ευρώ η μαύρη τρύπα στον ΟΑΕΕ

Στα 11,5 δισ. ευρώ έχει φτάσει το άνοιγμα που έχει δημιουργηθεί στον ΟΑΕΕ από περίπου 537.000 ασφαλισμένους, σε σύνολο 701.000 που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού. Υπάρχουν 241.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών, άρα είναι δύσκολο να αναζητηθούν από τις υπηρεσίες, για να καταβάλλουν τα οφειλόμενα.

Οι υπόλοιποι 296.000 λογίζονται ως ενεργοί ασφαλισμένοι, με την έννοια ότι συνεχίζουν να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές, αλλά έχουν δημιουργήσει οφειλές από το παρελθόν και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, δεν καταφέρνουν να περιορίσουν τα χρέη τους. Υπολογίζεται ότι μόλις 164.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους. Αποτέλεσμα είναι η εισπραξιμότητα του Οργανισμού να βρίσκεται στα επίπεδα του 45 – 50%.

Άρα από τα 300.000.000 ευρώ περίπου, που χρειάζονται κάθε μήνα για να καταβληθούν οι συντάξεις, ο ΟΑΕΕ εισπράττει από εισφορές τα μισά, στην καλύτερη περίπτωση. Τα υπόλοιπα τα παρέχει το κράτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει χρέος προς τον ΕΟΠΥΥ, της τάξεως των 900.000.000 ευρώ επειδή, αν και εισπράττει την σχετική εισφορά, δεν την αποδίδει, ως οφείλει προς το Ταμείο, αλλά την αξιοποιεί για να καταβάλλει τις συντάξεις.

Η κρατική χρηματοδότηση για το τρέχον έτος ήταν αρχικά 800 εκατ. ευρώ, όμως υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επιπλέον άλλα 300 περίπου για να βγει η χρονιά χωρίς προβλήματα και να καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις.

Η ελπίδα του Οργανισμού εναπόκειται στο να επιτευχθεί αύξηση των ενεργών ασφαλισμένων, μέσω της αλλαγής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017 και μετά, από τη δεξαμενή όσων έχουν πραγματοποιήσει διακοπή εργασιών. Εκτιμάται ότι μπορούν να επιστρέψουν στην ασφάλιση, έως 120.000 ή το 50% των ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας.