15 Αύγουστος 2016, 18:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 15 Αύγουστος 2016, 18:13

Δημόσιο διάλογο ζητά η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά

  • Δημόσιο διάλογο ζητά η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά

Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της ΔΙΣΥΠΕ, η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά διατυπώνει τη θέση της αναφορικά με το θέμα του διαλόγου που έχει ξεκινήσει μετά τη διακοπή του έκτακτου Παγκόσμιου Συνεδρίου της ΔΙΣΥΠΕ.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά συντάσσεται με την πρόσκληση του προέδρου της ΟΣΕΠΕ, Ανέστη Οσιπίδη για δημόσιο διάλογο μεταξύ των προέδρων των ομοσπονδιών και της ΔΙΣΥΠΕ, με τη συμμετοχή ορισμένων Ποντίων δημοσιογράφων.

Σημειώνουμε ότι η Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ και Καναδά δεν συμμετείχε στο έκτακτο συνέδριο της ΔΙΣΥΠΕ, το οποίο τελικά διακόπηκε με απόφαση του σώματος.

Η διοίκηση της ΔΙΣΥΠΕ μάλιστα εξουσιοδοτήθηκε εκεί να βρίσκεται σε διαβουλεύσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 με τις ομοσπονδίες, μέλη της και μη, που δε συμμετείχαν ώστε να υπάρξει συμφωνία για την τροποποίηση του καταστατικού, με βάση τις προτάσεις για αλλαγές στα άρθρα, που ήδη αναγνώσθηκαν στο Συνέδριο.