11 Αύγουστος 2016, 13:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Αύγουστος 2016, 12:09

Καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία μέσω διαδικτύου

  • Καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία μέσω διαδικτύου
    (Φωτ. αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Επώνυμα ή ανώνυμα θα μπορεί πλέον κανείς να καταγγέλλει κρούσματα ανασφάλιστης εργασίας, μετά από απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, οι καταγγελίες θα γίνονται στην ιστοσελίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (www.sepe.gr).

Οι εργοδότες έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα γίνονται όλες οι αναγγελίες αλλά και θα στέλνονται τα email με τα πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 που αναφέρεται στην «ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση καταγγελιών»:

1. Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας (διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr), επωνύμως από τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

2. Η επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη.

3. Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή), πρωτοκολλούνται και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.