2 Αύγουστος 2016, 08:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Αύγουστος 2016, 10:12

Λουκέτο για 48 ώρες σε καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις

  • Λουκέτο για 48 ώρες σε καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις

Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη φοροδιαφυγή, η εφορία θα βάζει λουκέτο για 48 ώρες σε επιχειρήσεις και καταστήματα, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι υπεύθυνοί τους δεν είχαν εκδώσει περισσότερες από 10 αποδείξεις ή δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις για προϊόντα και υπηρεσίες αξίας άνω των 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους των παραστατικών.

Η απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου (που θα δοκιμαστεί στην πράξη) υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή. Ζητείται πλέον από τους προϊσταμένους και τα αρμόδια στελέχη των εφοριών να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, η απόφαση προβλέπει ότι:

  • Η άμεση αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, καταστημάτων και επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες εφαρμόζεται με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο, κατόπιν σχετικής ειδικής εντολής ελέγχου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση περισσοτέρων από 10 παραστατικών στοιχείων ή εφόσον, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα 500 ευρώ.
  • Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία για 48 ώρες.

Στη συνέχεια, γνωστοποιείται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα η πράξη αναστολής λειτουργίας και ζητείται η συνδρομή της αστυνομικής αρχής.

  • Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που διενεργείται με την παρουσία του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του οριζόμενου από αυτόν υπαλλήλου και της αστυνομικής αρχής, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία, με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την ένδειξη: «σφραγίσθηκε μέχρι (ημερομηνία - ώρα), βάσει της με αριθ. πράξης αναστολής λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει». Αντίγραφο της πράξης άμεσης αναστολής λειτουργίας επιδίδεται στον υπόχρεο.