8 Σεπτέμβριος 2013, 13:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:07

Τι σημαίνε η λέξη Θέατρον στην Ποντιακή διάλεκτο;

  • 9 Ιουλ 2013: Ποντιακή θεατρική παράσταση Γαμπρέ φούστορον τρως;

Ήταν πολύ συνηθισμένη η χρήση της λέξης Θέατρον στην Ποντιακή διάλεκτο, που είχε όμως αλληγορική έννοια.

Όταν οι Πόντιοι ήθελαν να προσάψουν σε κάποιον μομφή ότι έγινε περίγελος του κοινού του έλεγαν ότι έγινε θέατρο ή πομπή.

Κατά τον Φίλωνα Κτενίδη, οι Τραπεζούντιοι είχαν θέατρα αλλά και ο Ιωάννης Ευγενικός κάνει αναφορά περί θεάτρου στην Τραπεζούντα.

Στο περιοδικό "Επιθεώρησις της Τραπεζούντας" το 1910 σε άρθρο με τίτλο «Τραπεζούς η αυτοκρατορική πόλις εν τη Ποντιακή ακτή» αναφέρεται ότι αι ψυχαγωγίαι των πλουσίων της χώρας ήσαν θέατρα, ιππικά γυμνάσια, οδοιπορίαι, πλοία κτλ.

Στην Αμάσεια σώθηκε μια σπάνια νεκρική στήλη του ηθοποιού Γέμελλου που γράφει:

"Κείμε Γέμελλος εγώ ο πολλοίς θεάτροις πολλά λαλήσας και πολλάς οδούς αυτός οδεύσας και ουκέτι μου στόμα φωνάς απολύει…"

[Με πληροφορίες από την "Εγκυκλοπαιδεια του Ποντιακού ελληνισμού"]

Τμήμα σύνταξης
Pontos-News.Gr