8 Ιούλιος 2016, 08:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Ιούλιος 2016, 07:17

Ανοίγουν 3.737 θέσεις εργασίας για μακροχρόνια ανέργους

 • Ανοίγουν 3.737 θέσεις εργασίας για μακροχρόνια ανέργους
  (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Συμέλα Παντζαρτζή)

Από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιουλίου και έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου θα υλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους, που σε πρώτη φάση αφορά 3.737 μακροχρόνια ανέργους. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν και μόνο δήμο, για μία και μόνο ειδικότητα.

Για πρώτη φορά, οι 3.737 ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι θα είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75 ευρώ), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54 ευρώ).

Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνεται για πρώτη φορά το κριτήριο της εντοπιότητας, προκειμένου να πριμοδοτούνται οι δημότες των περιοχών με υψηλά ποσοστά μακροχρόνια ανέργων.

Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 3. Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω
 4. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
 5. Ηλικία
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
 7. Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Εντοπιότητα

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.