1 Ιούλιος 2016, 22:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 1 Ιούλιος 2016, 21:54

Νέο «κανόνι» στην αγορά – Σε διαδικασία πτώχευσης και η Jetoil

  • Νέο «κανόνι» στην αγορά – Σε διαδικασία πτώχευσης και η Jetoil

Δικαστική προστασία από τους πιστωτές της έχει ζητήσει η εταιρία πετρελαιοειδών Jetoil, συμφερόντων της οικογένειας Μαμιδάκη. Η διοίκηση της Mamidoil-Jetoil κατέθεσε στις 9 Ιουνίου αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών για υπαγωγή στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99, η οποία θα συζητηθεί την 1η Νοεμβρίου 2016.

Στις 10 Ιουνίου συζητήθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής για προστασία της εταιρείας από τους πιστωτές, το οποίο έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

Πρόσφατα στοιχεία για τα συνολικά χρέη της εταιρείας δεν είναι επισήμως γνωστά, καθώς δημοσίευσε για τελευταία φορά ισολογισμό στο ΓΕΜΗ το 2013 για τη χρήση 2012. Σύμφωνα με αυτόν, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονταν σε 318.000.000 ευρώ, με έσοδα 1,38 δισ. ευρώ και ζημιές 4.300.000 ευρώ.

Η εταιρεία, που διέθετε υψηλά μερίδια στην λιανική αγορά καυσίμων άρχισε εδώ και ένα χρόνο να χάνει συνεχώς έδαφος. Παράλληλα περιορίστηκαν οι εξαγωγές της στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων όπου διοχέτευε μεγάλο όγκο καυσίμων. Σε αυτό το διάστημα μεσολάβησαν προσπάθειες αναζήτησης επενδυτή, ταυτόχρονα με την κατάρτιση από τη διοίκηση της εταιρίας ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου, οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν.