13 Ιούνιος 2016, 08:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 13 Ιούνιος 2016, 09:56

Τι θα γίνει με τις 100 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών

  • Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τις 100 δόσεις

Ακόμα πιο αυστηρές γίνονται από τις αρχές του επόμενου μήνα οι προϋποθέσεις για να μη χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε αυτή.

Ειδικότερα, ενώ σήμερα προβλέπεται ότι τα νέα χρέη των εν λόγω οφειλετών μπορούν να εξοφληθούν μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα, χωρίς να υπάρχει επίπτωση για τα παλιά χρέη τους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, από την 1η Ιουλίου η προθεσμία μειώνεται στο μισό, δηλαδή στις 15 ημέρες. Συνεπώς, ο οφειλέτης θα πρέπει:  

  1. είτε να είναι απολύτως συνεπής στην καταβολή των καινούργιων οφειλών του
  2. είτε να τις εξοφλήσει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που έγιναν ληξιπρόθεσμες
  3. είτε να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, προτού όμως καταστούν ληξιπρόθεσμες

Η μείωση του περιθωρίου εξόφλησης νέων οφειλών από τις 30 στις 15 ημέρες επιβλήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου. Το περιθώριο των 15 ημερών ισχύει έως τις 31/12/2017, ενώ από 1/1/2018 έστω και μια ημέρα καθυστέρησης στην καταβολή νέων οφειλών θα οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων.