8 Ιούνιος 2016, 11:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 8 Ιούνιος 2016, 11:53

Ψαλίδι έως 40% στις επικουρικές συντάξεις από 1η Ιουνίου

  • Πώς και σε ποιους θα καταβληθεί η 13η σύνταξη
    (Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Γιάννης Κολεσίδης)

Έως και 40% λιγότερα χρήματα θα δουν στην τσέπη τους οι συνταξιούχοι, και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιουνίου, καθώς απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει μείωση στις επικουρικές συντάξεις.

Το μέτρο αφορά περίπου 200.000 συνταξιούχους που ήδη εισπράττουν 1.300 ευρώ μικτά (κύρια και επικουρική σύνταξη), δηλαδή 1.170 ευρώ καθαρά.

Σε κάθε περίπτωση η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης εφαρμόζεται σε τέτοιο ύψος ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου δεν υπολείπεται του ποσού των 1.300 ευρώ. Για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία, στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 ευρώ και δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

Πώς θα γίνει η αναπροσαρμογή

  1. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 ευρώ, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας κατά τις ρυθμίσεις της απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο. Η προσωπική αυτή διαφορά αποσβένεται σταδιακά, σύμφωνα με την ετήσια αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων.
  2. Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων των ήδη καταβαλλόμενων πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ και το άθροισμα κύριων και επανυπολογισθέντων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης επικουρικών συντάξεων συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ, η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται στο ύψος που διαμορφώνεται με τον νέο υπολογισμό.

Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Για τους τομείς, Ταμεία ή κλάδους του ΕΤΕΑ για τους οποίους υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία, οι περικοπές θα ισχύσουν από τις πληρωμές επικουρικών συντάξεων του Αυγούστου, και για τους υπόλοιπους τομείς το αργότερο στις πληρωμές του Σεπτεμβρίου.