2 Σεπτέμβριος 2013, 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2014, 20:08

Ποια ληγμένα τρόφιμα θα βρίσκονται από σήμερα στα ράφια

  • Ποιες τροφές δεν θα έτρωγαν ποτέ οι ειδικοί επιστήμονες

Τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας είναι η σωστή ονομασία κι όχι ληγμένα και θα βρίσκονται από σήμερα στα ράφια των σούπρα μάρκετ με ειδική πινακίδα.

Οι «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) που αποτελούν μετεξέλιξη του Αγορανομικού Κώδικα αναφέρουν πως προϊόντα "περασμένης διατηρησιμότητας" θα πωλούνται 1η Σεπτεμβρίου κάτω από συγκεκριμένους όρους.

Ποια προϊόντα περασμένης χρονολογίας θα πωλούνται ελεύθερα

Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό έγγραφό του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Επί της ουσίας, πρόκειται για προϊόντα που έχουν την ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση μέχρι...». Θα βρίσκονται σε ξεχωριστό ράφι, με πινακίδα που θα αναφέρει, με κεφαλαία γράμματα, πως είναι προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας και πρέπει να έχουν χαμηλότερη τιμή!

Ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

α.Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

β.Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

γ.Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

α.Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

β.Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα 1.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

γ.Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

δ.Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης 5.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

ε.Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»σε χαμηλότερη τιμή 2.000 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.

Πηγή: newsit.gr