2 Ιούνιος 2016, 23:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 2 Ιούνιος 2016, 22:28

Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ

  • Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ
    (Φωτ.: ΑΠΕ ΜΠΕ / Στέφανος Ραπάνης)

Χάνουν το ΕΚΑΣ όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά την 13η Μαΐου 2016, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο νέος Ασφαλιστικός νόμος (ν.4387/2016). Αυτό ξεκαθαρίζεται ρητά στην σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, όπου όμως δεν υπάρχει αναφορά για το πότε ξεκινούν οι περικοπές, κάτι που επισημάνθηκε στην σχετική τροπολογία (1η Ιουνίου 2016).

Επίσης, δεν γίνεται αναφορά στο πώς θα γίνει η επιστροφή των αναδρομικών ποσών για τον ένα μήνα που χορηγήθηκε το ΕΚΑΣ.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 80.000 οι δικαιούχοι που θα χάσουν το επίδομα. Το ΕΚΑΣ θα συνεχίσουν να παίρνουν οι συνταξιούχοι που το έπαιρναν πριν τη δημοσίευση του Νόμου, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα δεν υπερβαίνει τα 7.972 ευρώ. 
  3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.
  4. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. 
  5. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης το Μαΐο του 2016, δεν υπερβαίνει τα 664 ευρώ.