28 Μάιος 2016, 12:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 28 Μάιος 2016, 01:46

Ξεκινά από τον Ιούλιο η καταβολή των μειωμένων εφάπαξ

  • Ξεκινά από τον Ιούλιο η καταβολή των μειωμένων εφάπαξ

Από τον Ιούλιο αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου η καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων, στους περίπου 64.000 δικαιούχους, που περιμένουν έως και δυόμιση χρόνια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μόνο που η επανέναρξη της διαδικασίας «κρύβει» και περικοπές της τάξης του 15% έως 20%, ανάλογα με το φορέα ασφάλισης.

Αιτία είναι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ, όπως καθορίστηκε από το νέο Ασφαλιστικό, που τέθηκε σε ισχύ από τις 13 Μαΐου.

Στη σχετική διάταξη, τονίζεται ξεκάθαρα ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού δεν αφορά μόνο τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την παραπάνω ημερομηνία και μετά, αλλά και όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί από τον Σεπτέμβριο του 2013 και δεν έχουν απονεμηθεί ακόμα. Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των 64.000 εφάπαξ βοηθημάτων που βρίσκονται στην αναμονή, υπάρχουν περίπου 35.000 που αφορούν δημόσιους υπαλλήλους.

Συνολικά υπολογίζεται ότι η δαπάνη για να καταβληθούν όλα αυτά τα εφάπαξ βοηθήματα υπερβαίνει τα 1,2 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία υπολογισμού τους, με βάση το νέο μαθηματικό τύπο, που τέθηκε σε ισχύ, θα πραγματοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), αφού οι τομείς πρόνοιας που χορηγούν εφάπαξ ενσωματώθηκαν με την επικουρική ασφάλιση δημιουργώντας ένα νέο ταμείο, το ΕΤΕΑΕΠ.

Ζητούμενο όμως παραμένει πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία απονομής εφάπαξ, χωρίς νέες περικοπές στο μέλλον, αφού η κρατική χρηματοδότηση, θα αποτελεί πια παρελθόν. Με δεδομένες μόνο τις εισφορές των ασφαλισμένων, αλλά και την προσωπική περιουσία του νέου ταμείου, κρίνεται εξαιρετική επισφαλής η διατήρηση των εφάπαξ, ακόμα και στα μειωμένα επίπεδα που προβλέπει το νέο Ασφαλιστικό.