11 Μάιος 2016, 08:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 11 Μάιος 2016, 08:26

Πότε πληρώνουν το δεύτερο μισό της α' δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

  • Πότε πληρώνουν το δεύτερο μισό της α' δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

Δεν αναμένεται να καλυφθεί το δεύτερο μισό της α' δόσης των οικογενειακών επιδομάτων, πριν από την επόμενη καταβολή τους, που είναι προγραμματισμένη για την περίοδο 20-31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό του ΟΓΑ, ο Οργανισμός πρόκειται να αξιοποιήσει το σύνολο των αιτήσεων Α21 που θα υποβληθούν στο εξής μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων για να πραγματοποιηθεί η επόμενη καταβολή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα καταβληθούν ταυτόχρονα το υπόλοιπο της α' δόσης, αλλά και η β' δόση των οικογενειακών επιδομάτων (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών). Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων κυμαίνεται από 13 έως 40 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα.

Το ειδικό επίδομα στήριξης τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών που ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ ετησίως, χορηγείται σε τρεις δόσεις το χρόνο. Τα επιδόματα χορηγούνται σε όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ή 19 ετών εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας. Η καταβολή της α' δόσης έγινε στις 22 Απριλίου, μόνο κατά το ήμισυ, για περίπου 701.000 δικαιούχους, αφού εκταμιεύθηκαν τα 70.000.000, από τα 140.000.000 ευρώ που έπρεπε.